• Caner Taslaman SET 3 (3 Kitap)
  • Caner Taslaman SET 3 (3 Kitap)
  • Caner Taslaman SET 3 (3 Kitap)
  • Caner Taslaman SET 3 (3 Kitap)
Caner Taslaman SET 3 (3 Kitap)
Caner Taslaman SET 3 (3 Kitap)
Caner Taslaman SET 3 (3 Kitap)
Caner Taslaman SET 3 (3 Kitap)
-%23

Caner Taslaman SET 3 (3 Kitap)

20.00 TL 26.00 TL

Toplam 3 kitap

1) Kuran ve Bilimsel Zihnin inşası
2) Ahlak Felsefe ve Allah
3) Arzulardan Allah'aAhlak Felsefe ve Allah: Ahlâk üzerine modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlarda yapılan yeni çalışmalar insanların ahlâkla ilgili temel özelliklerinin doğuştan olduğuyla ilgili birçok veri sunmaktadır. Bu kitapta ahlâk olgusu felsefe ve teoloji alanları açısından değerlendirilirken bu verilerden de faydalanılacaktır. Burada ele alınan doğuştan ahlâkî özelliklerimiz teist beklentilerle, teizmin felsefi açıdan ciddi tek rakibi olduğu söylenebilecek olan natüralizm-ateizmden daha uyumlu olduğundan, Allah’ın varlığı için en iyi açıklama formunda bir delil niteliğindedir.

Modern bilim, felsefe ve din ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Caner Taslaman, bu kitapta modern bilim, felsefe ve teoloji alanları açısından ahlak olgusunu inceliyor.

Bu kitapta cevabını bulabileceğimiz bazı sorular:

* Ahlâktan hareketle Allah’ın varlığı temellendirilebilir mi?
* Modern psikoloji ve bilişsel bilimler gibi alanlardan gelen veriler doğuştan ahlâkî özelliklere sahip olduğumuzu göstermekte midir?
* Teizm mi, ateizm mi insanın ahlâkî özelliklerini daha iyi açıklamaktadır?
* Allah’a atıf yapılmadan ahlâkın rasyonel temel bulması mümkün mü?
* Allah iyiyi mi emreder yoksa Allah’ın emrettiği mi iyi olur?
* Doğuştan ahlâkî özellikler hakkındaki değerlendirmemizle din(ler) hakkında hangi sonuçlara ulaşıyoruz?


Arzulardan Allah'a: İnsanların en temel özelliklerinin başında doğal arzuları gelmektedir. Bu çalışmada insanların altı tane doğal ve temel arzusu ele alınıyor. Bunlar; yaşam arzusu, korkuların giderilmesi arzusu, mutluluk arzusu, gaye arzusu, şüpheden uzak bilgi edinme arzusu ve başkaları tarafından iyi davranılma arzusudur. Bütün bu doğal ve temel arzularımızın karşılanması, Allah merkezli bir varlık anlayışını (ontolojiyi) gerektirmektedir.

Burada sunulan ‘arzu delili’yle; teizmin yani Allah inancının, ateizmden daha rasyonel olduğu ortaya konuldu. Ayrıca Allah’ın önemli sıfatları bu delille temellendirildi. Bununla birlikte insanların, içlerindeki arzulardan dolayı Allah’ın varlığını uydurduğunu iddia eden natüralist-ateist felsefeci ve psikologların yaklaşımındaki hata gözler önüne serildi.

Açıklama: Allah’ın varlığının delillerini, kanıtlarını arıyorsanız; Caner Taslaman’ın Arzulardan Allah’a kitabı, Allah’ın varlığı hakkında okunması gereken en güzel kitaplardan biridir. Fıtrat Delillerinden biri olan Arzu Delili, Allah’ın varlığı hakkındaki önemli konulardan biridir. Allah var mı?, Allah yok mu?, Allah’ın varlığının kanıtları-delilleri nelerdir?, Allah’ın varlığı nasıl kanıtlanır? Gibi sorulara bu kitapta cevap bulabilirsiniz. Tarihin en ünlü ateistleri, insanların arzularının tatmininin Allah’ın varlığını gerektirmesini, insanların Allah’ın varlığını uydurma sebebi olarak göstermeye çalışmışlardır. Oysa burada, ateist filozofların boğulduğu yerde yaşam suyunun olduğu gösteriliyor. İnsan arzularını en iyi şekilde Allah’ın bunları bu şekilde yaratmasının açıkladığını ortaya konuluyor.


Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası:


Kuran ve Bilimsel Faliyetlere Eşlik Eden Ön Kabuller

Evrenin Rasyonel Anlaşılır Yapısı vardır.

İnsan Zihni Evren Hakkında Doğru Bilgilere Ulaşabilir

Evrenin Özellikleri Keşfedilebilir

Doğa Yasaları Evrenseldir

Evreni İncelemek Değerlidir

Evren Hakkında Bilgi Elde Etmede Gözlem Önemlidir

Evreni Anlamada Matematik Önemlidir

Kuran ve Bilimsel Faliyet İçin Motivasyon

ÖNERİLEN ÜRÜNLER