• Kur’an Hiç Tükenmeyen Mucize
-%38

Kur’an Hiç Tükenmeyen Mucize

18,50 TL 30,00 TL

Kuran Araştırmaları Grubu
Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize

 “Elinizdeki kitap, Kuran ve bilim konusunda bugüne kadar yazılmış en kapsamlı eserdir ve çok geniş bir araştırmanın ürünüdür. Bu kitabı okuyunca, Kuran ve bilim hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra Evren’deki oluşumlarla ilgili de bir çok bilgi edinecek ve bu oluşumları farklı bir gözle değerlendirme imkanı bulacaksınız. Kitap boyunca Kuran’ın, Evren’in büyük patlamayla yaratılışından Evren’in son buluşuna, denizlerin altından Uzay’ın derinliklerine, anne rahmindeki yaratılıştan arıların hayatına, felsefenin en çetin konularından fiziğin en zor problemlerine kadar yaptığı açıklamalara tanık olacaksınız.”Yazarların Dilinden:


Kuran’ın mucizelerini inceleyen
kitabımız, Kuran’ın, Allah’ın gönderdiği bir kitap olduğunu düşünen
herkesle bu noktada aynı fikirdedir. Bu kitap bu nokta dışında Hanefi,
Şafi, Alevi, Caferi, Sunni, Şii gibi herhangi bir mezhebin görüşüne göre
veya herhangi bir mezhebe karşı fikirlerle yazılmamıştır. Dinin içinde
geçen tartışmalar, tarihsel sorunların çözümü başka kitapların
konusudur. Bu kitapta o konulara girilmemekte, Kuran’ın en temel
meselesi olan Allah’ın ve dinin varlığı, Allah’ın kudretinin, sanatının,
ilminin muhteşemliği işlenmektedir. Bu yüzden bu kitabın mezhepli,
mezhepsiz tüm inananlarca takdirle karşılanacağını, ayrıca inkârcıların
fikirlerini baştan gözden geçireceklerini ve din-bilim çatışmasının
yanlışlığının anlaşılacağını ümit ediyoruz. Ayrıca bu kitabın sadece
okunup da “Ah ne ilginç!” tanımlamasıyla sınırlı bir etki yapmamasını
arzu ediyoruz. İstiyoruz ki bu kitabın anlattıklarının olmak ya da
olmamak meselesi olan dinin anlaşılmasında, uygulanmasında bir etkisi,
bir katkısı olsun. Hayatın en önemli, hatta tek önemli kavramı olan
Allah’a; inanılmasında, yönelinmesinde bir basamak olabilsin.


Kitabı yazarken ayrı ayrı dillerdeki
birçok eseri taradık. Kimsenin dinine, mezhebine bakmadan alıntılar
yaptık. Kuran’ın astronomi, fizik, kimya, biyoloji, arkeoloji, jeoloji
gibi bilim dallarındaki mucizelerini incelediğimiz kitabımızın ilk
kısmını 70 bölüme ayırdık. Kuran’daki matematiksel mucizeleri
incelediğimiz kitabımızın ikinci kısmının başını 50 tane KUM’a (Kelime
Uyumlarındaki Matematiksel Mucize’ye) ayırdık. Bunların ardından
Kuran’daki 19 kodunu detaylıca işledik ve kitabımızı noktaladık.

Kuran Araştırmaları Grubu
Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize