• Kur’an-ı Kerim’deki Temel Emirler ve Yasaklar
-%38

Kur’an-ı Kerim’deki Temel Emirler ve Yasaklar

12,50 TL 20,00 TL

Emre Dorman Kitapları
Kuran-ı Kerim'deki Emirler ve Yasaklar

Kur’ân-ı Kerîm, yüce Allah tarafından insanlara merhamet ve kılavuz olmak için gönderilmiş eşsiz bir kitaptır. İnsanlığa gönderilmiş bir kitap olması sebebiyle onlara kendi anlayacakları dilden hitap eder. Ne felsefenin anlaşılması güç problemleri, ne de bilimin içinden çıkılmaz formülleri gibidir. Sade bir anlatım ve üsluba sahiptir. Eşsizliğinin bir nedeni de bu özelliğidir. Çünkü önemli olan bir konunun sadece açıklanması değil; yapılan açıklamanın anlaşılır olmasıdır. İşte Kur’ân ayetleri en zor konularda dahi getirmiş olduğu sade anlatım ve açıklamalarıyla her seviyeden insana hitap edebilmekte ve bu yönüyle insanlığı doğruya ileten bir rehber olabilmektedir.Yüce Allah’ın, hem beşeri hem de toplumsal
erdemi sağlamaya yönelik ayetleri; adaleti, doğruluk ve dürüstlüğü, hak
ve hukuku belirleyen ahlakî ilkeleri; ilme ve araştırmaya sevk eden
teşvikleri ve insanları kötülüklerden uzak tutacak emir ve yasakları son
derece açıktır. Bize düşen, söz konusu emir ve yasakları okuyarak
Yaratıcımızın bizden neler istediğini öğrenmeye ve uygulamaya
çalışmaktır. Bir yol gösterici olması ve Kur’ân’daki temel emir ve
yasakların ana hatlarıyla öğrenilmesi amacıyla hazırlanan bu çalışma ile
yetinilmemeli; emir ve yasaklardaki ilahi hikmeti daha iyi
kavrayabilmek için Kur’ân bir bütün olarak okunup ele alınmalıdır.Emre Dorman Kitapları
Kuran-ı Kerim'deki Emirler ve Yasaklar

Yorumlar

Yorum Yap