• Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası
Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası
-%30

Kuran ve Bilimsel Zihnin İnşası

13,00 TL 18,52 TL

“Kuran-bilim ilişkisi” pek çok kişi tarafından merak edilen ve ilgi duyulan bir konu olmuştur. Bu konudaki çalışmalarla –genelde- modern bilimin bulgularıyla Kuran’ın içeriğinin ne kadar uyumlu olduğu sorgulanmaktadır. Bu husustaki yaklaşımlar da önemli olmakla beraber bu kitabın konusu değildir. Burada, “Kuran-bilim ilişkisi” ile ilgili daha önce ele alınmamış bir konu ele alınıyor ve Kuran’ın inşa ettiği zihinsel yapının bilimsel faaliyette bulunmaya ne kadar elverişli olduğu masaya yatırılıyor. Farkında olalım veya olmayalım bilimsel faaliyette bulunurken zihnimizde çeşitli ön kabuller vardır ve bunlar bilimi mümkün kılar. Bu kitapta Kuran’ın sunduğu varlık anlayışının ve içeriğinin bu ön kabulleri nasıl desteklediği gösteriliyor. Bu ön kabullerle bilimsel faaliyette bulunan birçok natüralist-ateist de elbette vardır, fakat Kuran’a inananlar için bilimsel faaliyet sürecinde bunları benimsemenin rasyonel bir temeli vardır.Kitaptaki konu başlıkları: 1) Kuran ve Bilimsel Faaliyetlere
Eşlik Eden Ön Kabuller, 2) Evrenin Rasyonel ve Anlaşılır Yapısı Vardır,
3) İnsan Zihni Evren Hakkında Doğru Bilgilere Ulaşabilir, 4) Evrenin
Özellikleri Keşfedilebilir, 5) Doğa Yasaları Evrenseldir, 6) Evreni
İncelemek Değerlidir, 7) Evren Hakkında Bilgi Elde Etmede Gözlem
Önemlidir, 8) Evreni Anlamada Matematik Önemlidir, 9) Kuran ve Bilimsel
Faaliyet İçin Motivasyon